LINE LINE
买东西
买东西
 • 关于道顿堀
 • 400周年纪念内容
 • 道頓堀年表
 • 道顿崛照相馆
 • 关于商店会
 • 咨询
 • 咨询
 • 游玩
 • 买东西
 • 观光
 • 大阪市区南闹市(minami)观光信息
 • 交通

shop

Naniwa Meibutsu, Ichibiri-an
Naniwa Meibutsu, Ichibiri-an Naniwa Meibutsu, Ichibiri-an Naniwa Meibutsu, Ichibiri-an Naniwa Meibutsu, Ichibiri-an Naniwa Meibutsu, Ichibiri-an

成列着4000多个项目,专门的大阪纪念品商店。从可爱独特的个性商品到艺术品商品齐全。日本唯一吃倒太郎官方店“太郎本铺”不要错过。

店面资讯

店名 Naniwa Meibutsu, Ichibiri-an
地址 1F, Nakaza Cui-daore Bldg., 1-7-21 Dotonbori, Chuo-ku, Osaka
>> 打开地图
业种 大阪纪念商品专门店
TEL 06-6212-5104
URL http://www.ichibirian.net/
营业时间 10:00-22:00
店休日 Open Everyday
back
道顿崛商店会的地图
 • 熟悉道顿堀
 • 400周年纪念内容
 • 道頓堀年表
 • 道顿崛照相馆
 • 关于商店会
 • 咨询