LINE LINE
买东西
买东西
 • 关于道顿堀
 • 400周年纪念内容
 • 道頓堀年表
 • 道顿崛照相馆
 • 关于商店会
 • 咨询
 • 咨询
 • 游玩
 • 买东西
 • 观光
 • 大阪市区南闹市(minami)观光信息
 • 交通

shop

Matsumoto Kiyoshi Phamacy
Matsumoto Kiyoshi Phamacy Matsumoto Kiyoshi Phamacy Matsumoto Kiyoshi Phamacy

本店支持自我保持健康的人,丰富的备齐了医药品,隐形眼睛用品,健康食品,化装品等商品!我们随时等待您的光临。

店面资讯

店名 Matsumoto Kiyoshi Phamacy
地址 Osaka-shi Chuou-ku Doutonbori 1-4-27
业种 药店
TEL 06-6211-2761
URL http://www.matsukiyo.co.jp
营业时间 10:00~22:30
店休日 Open Everyday
back
道顿崛商店会的地图
 • 熟悉道顿堀
 • 400周年纪念内容
 • 道頓堀年表
 • 道顿崛照相馆
 • 关于商店会
 • 咨询