LINE LINE
咨询
咨询
 • 关于道顿堀
 • 400周年纪念内容
 • 道頓堀年表
 • 道顿崛照相馆
 • 关于商店会
 • 咨询
 • 咨询
 • 游玩
 • 买东西
 • 观光
 • 大阪市区南闹市(minami)观光信息
 • 交通

咨询

Yabaton , Nagoya meibutsu Misokatsu
Yabaton , Nagoya meibutsu Misokatsu Yabaton , Nagoya meibutsu Misokatsu Yabaton , Nagoya meibutsu Misokatsu

本店是关西第一家Nagoya Misokatsu Yabaton店。
本店使用花了一年成熟的天然酿造的大豆味噌作出的秘传黄豆醤,精心挑选的南九州产牛肉和本店独自的面包粉,而且对食油也有讲究。为了通过黄豆醤炸猪排恢复您的精神,我们尽心尽力为您服务。

店面资讯

店名 Yabaton , Nagoya meibutsu Misokatsu
地址 Osaka-shi Chuou-ku Doutonbori 1-9-19 OsakaShoutikuza Building B1
>> 打开地图
业种 饮食店
TEL 06-6214-8830
URL http://www.yabaton.com
营业时间 11:00~22:00
店休日 Open Everyday
back
道顿崛商店会的地图
 • 熟悉道顿堀
 • 400周年纪念内容
 • 道頓堀年表
 • 道顿崛照相馆
 • 关于商店会
 • 咨询