LINE LINE
买东西
买东西
 • 关于道顿堀
 • 400周年纪念内容
 • 道頓堀年表
 • 道顿崛照相馆
 • 关于商店会
 • 咨询
 • 咨询
 • 游玩
 • 买东西
 • 观光
 • 大阪市区南闹市(minami)观光信息
 • 交通

shop

Mikazuki Momoko Mikazuki Momoko
Mikazuki Momoko Mikazuki Momoko Mikazuki Momoko Mikazuki Momoko Mikazuki Momoko

店内商品全部300日元。以少女们的享乐为主题,从自然系少女的杂货到流行商品应有尽有!季节性配件也提早上架!

店面资讯

店名 Mikazuki Momoko
地址 1F Hiramatsu Ogiya Bldg. 1-6-14 Dotonbori, Chuo-ku, Osaka
业种 300円均一雑货
TEL 06-6213-8821
URL http://www.momoko300.com/
营业时间 10:00-21:00
店休日 Irregular
back
道顿崛商店会的地图
 • 熟悉道顿堀
 • 400周年纪念内容
 • 道頓堀年表
 • 道顿崛照相馆
 • 关于商店会
 • 咨询